Army Of Strangers hou het veilig met VPN Nederland--Army of Strangers bedankt alle Hulpverleners in de zorg, staan bij iedereen stil die een dierbare verloren heeft. Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe die getroffen is door het Corona virus. Samen staan we sterk tegen Corona. Wij zoeken nog gemotiveerde posters en spotters en moderators. Meld je aan bij een Admin!!!!

Registratie

Registreer op Army of Strangers

Verplichte Informatie

Gelieve de naam waarmee je wilt inloggen en gekend zijn op deze forums in te vullen

Gelieve een wachtwoord voor je account in te voeren.
Onthoud dat wachtwoorden hoofdlettergevoelig zijn.

Gelieve een geldig e-mail adres voor jezelf in te voeren.

Gelieve de zes letters of cijfers de in de volgende afbeelding staan hier in te geven.

Bijkomende Benodigde Informatie (profiel)

Jouw geboortedatum en leeftijd worden weergegeven op meerdere plaatsen in dit forum. Alleen de beheerder zal er toegang tot hebben als je kiest om het te verbergen via de onderstaande optie.

Bijkomende Informatie

Alle tijden op deze forums kunnen automatisch aangepast worden aan jouw tijdzone. Selecteer gewoon de tijdzone waar jij in woont.

Je mag de zomertijd aanpassen als je dit wilt, dit hangt af waar je woont.

Af en toe willen beheerders en/of andere leden je een e-mail met een notificatie of een bericht sturen. Als je dit niet wilt ontvangen dan mag je de bovenstaande opties veranderen.

Forum Regels

Als je wilt voortgaan, moet je eerst akkoord gaan met de volgende regels:

Forumregels

De registratie voor dit forum is gratis! Wij dringen erop aan dat je je aan de hieronder beschreven regels en richtlijnen houdt.

Forumregels, VPN registraties zijn niet toegestaan!!! Accounts worden meteen verwijderd

Forumregels, VPN registraties zijn niet toegestaan!!!

Welkom bij http://www.army-of-strangers.biz/forum.php ("Army of Strangers"). Hartelijk dank voor uw bezoek. Door het registreren bij Army of Strangers gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat Army of Strangers voor iedereen werkt.

U plaatst een profiel of artikel in de juiste categorie of gebied en zult niet:

 • handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid zoals verwoord in deze Gebruiksvoorwaarden.
 • onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
 • handelen in strijd met enige rechten van derden;
 • berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
 • virussen of andere technologie verspreiden die Army of Strangers of de belangen of het eigendom van gebruikers van Army of Strangers kunnen schaden;
 • de infrastructuur van Army of Strangers onredelijk belasten of de goede werking van Army of Strangers verstoren;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiŽren, bewerken of verspreiden;
 • enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiŽren, bewerken of verspreiden;
 • oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
 • maatregelen om de toegang tot Army of Strangers te voorkomen of te beperken, omzeilen.

 • Materiaal

 • Army of Strangers bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiŽren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op Army of Strangers geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Army of Strangers.

 • Aansprakelijkheid

 • U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op Army of Strangers afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van Army of Strangers. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn. Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de 12 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

 • Persoonlijke gegevens

 • Door gebruik te maken van Army of Strangers gaat u akkoord met het verzamelen, overdragen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke gegevens op servers in de Europese Unie, zoals verder beschreven in ons privacybeleid. Tevens gaat u akkoord met het ontvangen van marketing materiaal van ons, tenzij u HIER zelf aanpast dat u zulke berichten liever niet wilt ontvangen

 • Algemeen

 • Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op Army of Strangers vormen de hele overeenkomst tussen Army of Strangers en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een profiel plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met een Army of Strangers medewerker.
 • Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op Army of Strangers vormen de hele overeenkomst tussen Army of Strangers en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een profiel plaatst of binnen dertig dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met een Army of Strangers medewerker.
PostMan By Cultural Forum | Study at Malaysian University